Thursday, 26 January 2012

Sikh Personalities on Indian Stamps

Sikh Personalities on Indian Stamps
Sikh Personalities on Indian Stamps

Maharaja Ranjit Singh, Raj Kumari Amrit Kaur, Giani Zail Singh, Bhai Kanhaiya Ji, Soba Singh, Udam Singh, Bhagat Singh, Baba Kharak Singh, Baba Jassa Singh Ahluwalia, Bhai Vir Singh, Master Tara Singh, Bhai Kanhaiya Ji, Fauja Singh, Bhagat Puran Singh, Pratap Singh Kairon, Giani Gurmukh Singh Musafir